Σεμινάριο (online) για την ανάπτυξη joomla extensions by anaweb.gr

Featured

Powered by anaweb.gr
Ύλη σεμιναρίου

Κόστος 290 euro με τιμολόγιο - απόδειξη παροχής υπηρεσιών

Σκοπός Σεμιναρίου
Να γνωρίσει στους συμμετέχοντες τον τρόπο ανάπτυξης extensions για το
joomla,να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την λογική ανάπτυξης και να 
τους δώσει τα εφόδια για να μπορούν να δημιουργούν μια δική τους  
επέκταση ή να μπορούν να τροποποιούν μια ήδη υπάρχουσα

Στα πλαισια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα υλοποιήσουν 
μια επέκταση todolist η οποία θα
εμφανίζει στον επισκέπτη της σελίδας τις εγγραφές που τον αφορούν.

Θα τροποποιήσει το κύκλωμα χρηστών του joomla και θα προσθέσει
δικά του πεδία

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε όσους θέλουν να γνωρίσουν το τρόπο ανάπτυξης joomla extensions
Φοιτητές,επαγγελματίες,χομπίστες.

Προαπαιτούμενα για την συμμετοχή

Να υπάρχει εγκατεστημένο το joomla σε τοπικό επίπεδο 
(δεν είναι μέσα στην ύλη του σεμιναρίου η εγκατάσταση)
Να υπάρχουν γνώσεις προγραμματισμού, ή αρκετή όρεξη για ψάξιμο
(θα σας δωθεί πλήρης τεκτμηρίωση για κάθε βήμα)
Πρόσβαση στο ιντερνετ

Τι περιλαμβάνει
Μvc – τι είναι αυτό ? εισαγωγή
Γνωριμία με το framework 
Μεταβλητές συστήματος
Είδη επεκτάσεων και η χρήση τους 
Εργαλεία ανάπτυξης 
Αναλύοντας το MVC με παραδείγματα
Controller - Παράδειγμα πρώτο
Controller - Παράδειγμα δεύτερο
Controller - Παράδειγμα τρίτο 
Άσκηση - εξέταση στους controllers 
Model - Παράδειγμα πρώτο 
Model - Παράδειγμα δεύτερο
Model - Παράδειγμα τρίτο 
Άσκηση - εξέταση στο Model
View - Παράδειγμα πρώτο
View - Παράδειγμα δεύτερο 
View - Παράδειγμα τρίτο
Output of views 
Template overrides 
Άσκηση - εξέταση στα Views 
Παράμετροι 
Γραμμή url 
GET POST Session
Παράμετροι Παράδειγμα πρώτο
Παράμετροι Παράδειγμα δεύτερο 
Παράμετροι Παράδειγμα τρίτο 
Άσκηση εξέταση στις παραμέτρους 
Η μια επέκταση μέσα στην αλλη 
H επέκταση μας todolist 
Τροποποίηση του κυκλωματος χρηστών 
Φτιάξτε μια δική σας επέκταση
 
Πως υλοποιείται

Για κάθε μια από τις ενότητες παρέχεται στον χρήστη βιβλιογραφία 
της μορφής
Α Θεωρητικό μέρος
Β  Πρακτικό μέρος
  1   Οδηγός βήμα βήμα για την ολοκλήρωση του έργου
  2   Video παρουσίασης της διαδικασίας
Δ Άσκηση - Ερώτηση

Ο εκπαιδευόμενος πρέπει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να υποβάλει
 στην ιστοσελίδα του σεμιναρίου
Α το κομμάτι της πρακτικής εξάσκησης
Β το κομμάτι της άσκησης ερώτησης
Γ τις απορίες του

Για κάθε μια απο τις παραπάνω υποβολές ο κάθε χρηστής θα βλέπει
στην σελίδα του
Α Απάντηση στις απορίες του
Β Εντοπισμό και προτεινομένη βοήθεια στα σημεία αδυναμίας όπως θα 
εντοπιστούν απο το πρακτικό μέρος

Υποστηρικτικό υλικό
Διαθέσιμο για κατέβασμα απο την ιστοσελίδα
Διαβάστε λεπτομέρειες
Advertisements